Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 MARCUS ANTONIUS en CLÉOPATRA.

derhalven welgemoed , en van harte welkom by ons. - * .

Agrippa. Wees welkom, Mevrouw.

M ecs nas.

Welkom beminnenswaerdige vrouw. De harten van allen de Romeinen en beklaagen u. De over. fpeelige Antonius alleen , overhoodig in gruweldaa. den, wyst u van de hand, en geeft zyn magtig en wyduitgeftrekt gebied aan eene verachtelyke hoer, die hetzelve tegen ons misbruikt.

Octavia. (Tegen Ca/ar.) Is dit waar Mynheer?

C je s a h.

Het is allerzekerst. Wees nogmaals welkom Zuster. Ik bid u, toon nu, gelyk altoos, dat gy geneigd zyt tot geduldigheid, myne allerwaardfte zuster-

ZESDE TOONEEL.

Set Tooneel is by bet Voorgebergte van A8ium±

Cleopatra, Ahenobarbus.

Cleopatra. Ik aal u niet toegeeven, twyfel niet daaraan.

Ahenobarbus. Maar, waarom? Waarom toch**

Cleopatra. Gy hebt myne tegenwoordigheid in deezen oorlel* afgekeurd, en gezegd, dat zulks niet voegde. Ahenobarbus. Wel nu, Is het dan gevoeglyk?

Clêop at&a. Wel, is de oorlog niet tegen ons verklaard? Eri

Tr^r !,ouden w^ dan ni8C in Perfoon daarby té* genwoordlg zyn, '

Aai'

Sluiten