Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.- Qf

Cssak, en Taurus.

(Aan let hoofd von een leger op bet Toontel foj mende.)

Cs sar.

Taurus!

Taurus.' Wat is uw bevél Mynheer ?

CS sar.

Waag geen' flag te land. Houd u ftil; daag hen niet uit, vóór dat wy op de zee gedaan hebben,' Wyk in het minst niet af van dit ftrikt gebod; ons lot hangt van deeze naauwkeurigheid af. (Zy oer-

trekken.).

Antonius, en Ahenobarbu».;

(Op bet Tooneel komende.)

Antonius. Laaten wy onze legerbenden aan gintfche zyde van het gebergte ftellen.in het gezicht der krygs. magt van Csefar ; op die plaats, vanwaar wy het getal der fchepen kunnen opneemen. En laaten wy dan onze maatregelen daarnaar neetnen.

Sluiten