Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

ZEVENDE TOONEEL.

Canidius trekt met zyne landmagt langs de eene zyde van bet Tooneel, en Taurus met de landmagt van Ce/ar langs de andere zyde. Nadat zy afge> trokken zyn boort men bet gewoel van een' zeeflag, en een groot krygsgerucbt.

Ahenobarbus.

(Op bet Tooneel komende!)

Te vergeefs , te vergeefs.' alles is te vergeefs. Ik kan het niet langer aanzien; de Antonias, het Egyptifch Admiraalfchip , en allen de zestig anderen vluchten, en wenden het ftuur ; myne oogen zyn verblind, van dit aan te zien.

Scarus. (Op bet Tooneel komende.)

Helpt Goden, en Godinnen, met den geheelen Hemelraad.'

Ahenobarbus. Wat is de rede van uwe ontroering ?

Scarus.

De grootfle hoek van de waereld is verloren door loutere onkunde; wy hebben Koningryken en Wingewesten weggekust.

A henob arbus.

Hoe ftaat het met den flagi Scarus.

Van onzen kant ziet die 'er uit als de openbaare pest, daar de dood zeker is. Dat hoerachtig beest van Egypten, die de melaatsheid fchende! In het midden van den ftryd, toen het voordeel aan beide zyden verfcheen als een paar tweelingen, en aan onze zyde wel als de eerstgeboren, toen, even als

eene

Sluiten