Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?4 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA. rykeri gemaakt had , zyne lippen or» deere nn Sïï?° Pi3atS geh6Cht' WMneer £ *S £

TIENDE TOONEEL.

Antonius, Ahenobarbus, de Voo,

e i g e h. ■

Antonius. (Ziende dat Tby. tt„. „ ' reus haare hand kust-)

WiezytïyTkS?1 *7 dend°nde'^ J'Piterii

erooSmJ110 "keldeVebodin volbrent van den fe woeden ",en dlehet w'erd,'«" isS^ooizaamd

Ahenobarbus. Gy zult gegeesfeld worden.

Antonius. • Komt nader, myne dienaars! —o Gy fchelmi — Hemelfche en helfche Goden , nu wykt myn ETzag. On angs nog, wanneer ik Hechts rieTkwa. men Koningen als Jongens , die eikanderen In voorgang betwiften, toefchieten , en rienen wat is uw begeeren ? Heeft 'er dan riemS

geeSl h?m?° Rukt d,en kbelm van bie'• e" Ahenobarbus.

Het is beter te fpeelen met een'Jongen leeuw dan met een' ouden, die op fterven 1 egt. '

u v ». Antonius.

yji i ' Maan' en Sterren.' Geesfelt hem-rit zou dit aaien doenl al w« h«- «TT neai,t;uc

IK n.n zo verachteiyk gemeenzaam vond met da

hand

Sluiten