Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li* MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRIA.

Tweede Krygsknecht. Waarfchynlyk is het flechts een gerucht. Ik wensch u een' goeden nacht.

Eerste Krygsknecht. Ik dank u, vriend; goeden nacht. (Zy ontmoeten andere Krygsknecbten.) Tweede.Krygsknecht, (tegen de anderen.)

Mannen.' houd goede wacht.

Eerste Krygsknecht. Insgelyks. Goeden nacht, goeden nacht! (De twee krygsknecbten plaat/en zicb ter ivederzyden van bet Tooneel.) Tweede Krygsknecht. Wy hier; en wanneer morgen onze vloot gelukleis is, heb ik eene gegronde hoop, dat ons landvolk dapper zal ftaan.

Eerste Krygsknecht. Het is een moedig leger vol van dapperheid. (Men boort onder bet Tooneel een veldmuziek-) Tweede Krygsknecht. Stil-' Wat is dat geluid?

Eerste Krygsknecht. Stil, ftil!

Tweede Krygsknecht. Hoor, hoor!

Eerste Krygsknecht. Muziek in de lucht.

Derde Krygsknecht. Neen, onder de aarde. — Een goed voorteken, nietwaar ?

Tweede Krygsknecht.

Neen.

Eerste Kr-ïgsknecht' Het is de God Hercules, die Antonius altoos bemind heeft, doch die hem nu verlaat.

Es ns

Sluiten