Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. uS

Eerste Krygsknecht. Gaat met my, Jaaten wy eens onderzoeken, of de overige fchildwachten hetzelfde hooren.

Tweede Krygsknecht. (Di overige fcbildwacbten aanfpreekende.) Wat is dat, vrienden?

Allen

Wat is dat? Wat is dat? Hoort gy dat wel?

Eerste Krygsknecht. Is dat niet wonderlyk ?

Derde Krygsknecht. Hoort gy dat wel , makkers ' Hoort gy dat wel * ' Eerste Kryssknecht. Laaten wy dit geluid volgen zoverre onze post het ons toelaat, en laaten wy verneemen, hoe het daarmede gaan zal.

Allen. Goed. — Het is een wonder.

VIERDE TOONEEL.

Bet Tooneel is in bet Paleis van Cleopatra.

Antonius, Cleopatra, Charmian, Eros, Gevolg.

Antonius. (Eros roepende,) Eros, (geef my) myne wapenrusting, Eros.

Cleopatra. Slaap (eerst) een weinig.

Antonius. Neen , lieffte. Kom , Eros, (geef my) myne wapenen, Eros. Kom, myn vriend, trek uw harnas aan. (Erts nadert bem.) Indien de Fortuin

H 2 oée

Sluiten