Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

ten u aan de haven. (Men boort een gejuich en bet blaazen van Trompetten,')

(Een Bevelhebber en eenige Krygsknecbten komen op bet looneel.)

Bevelhebber. De morgenftond is fchoon. Goeden morgen, myn Veldheer'

Allen.

Goeden morgen, Veldheer.

Antonius.

Dit is voor my eene aangenaame morgengroet," myne vrienden. Deeze ochtend, even als een jongeling, die tracht uit te munten, begint vroegtydig. — Zo, zo. — Geeft my dat. — Dit heen, — Zo is het wel. — Vaarwel, Mevrouw, wat 'er ook van my mooge worden. (Hy kust baar.) Zie daar een krygsmans kus; het zou walglyk en fchandelyk zyn een meer gemaakt affcheid te nee« men; ik verlaat u thans als een man van ftaaï. Gy die ten ftryde wilt gaan, volgt my op de hie. len, ik zal u derwaarts voeren. Vaarwel, (Cleopatra.) (Hy vertrekt.)

Charmian»

Behaagt het u naar uw vertrek te gaan, Mevrouw ?

Cleopatra. Ja, geleid my derwaarts, Hy vertrekt als een moedig man> o Dat Hy en Casfar dit gefchil door een tweegevecht mogten beflisfen. Dan zou Antonius. ... Maar nu..,. Kom aan, volg my.

Bj V Y Mi

Sluiten