Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïaö MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

Tweede Schildwacht. Welaan! Hy mogt nog weder bekomen.

NEGENDE TOONEEL.

Met Tooneel verheeld een veld tusfchen de wis Legers.

Antonius, Scarus.

Antonius. Zy maaken vandaag teerufting ter zee; te land behaagen wy hen niet.

Scarus.

(Hunne toerufting is) voor beiden, Mynheer. Antonius.

Ik wenschte , dat zy ook in het vuur en in de lucht konden vechten, ook daar zouden wy hen beftryden. Maar, dus zal het zyn; ons voetvolk zal op de heuvelen, die aan de Had grenzen, post vatten. Ter zee is reeds het bevél gegeven; zy zyn reeds uit de haven uitgelopen haar de plaats, daar wy hen best kunnen in het oog houden, en hunne poogingen gade flaan. (Zy vertrekken.')

C S s a s. (opkomende met zyne Bevelhebbers.)

Ten zy wy raogten aangetast worden, zullen wy ons te Land uil houden, en dit laatfte denk ik, dat gebeuren zal; want hy heeft zyne beste Manfchap op zyne galeijen verdeeld. Trekt voort Baar de vlakte, en ftelt uwe benden tot ons meeste voordeel. (Zy vertrekken )

(Minbtort vanvem een gerucht als van een" Zeeflag.)

An<

Sluiten