Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

x23

verkocht, en door baar verraad moet ik vallen; hiervoor zal zy fterven. Kom, Eros. (Hy ver-

trekt.)

Cleopatra, Charmian, Iras, Mah.

dian.

(Weder op bet Tooneel komende.)

Cleopatra.

Staat my by, myne Staatjuffers.' —. Ach.' hy is verwoeder dan Telamon om zyn fchild; geen Thesfalisch wildzwyn was ooit zo woedende. Charmian.

Begeef u naar uw praalgraf; fluit u daarin op, en doe hem weeten, dat gy overleden zyt. De ziel en het lichaam lyden nooit meer dan in het fcheiden der grootheid.

Cleopatra.

Weisan; laaten wy naar het praalgraf gaan. Gy, Mardian, gaa hem zeggen, dat ik my zelve van het leven beroofd heb; zeg,dat myn laatfte woord Antonius geweest is; en fpreek dien naam, bid ik u, recht drotfgeestig uit. —- (Spoed u) vanhier, Mardian, en kom my (fchielyk) zeggen,hoe hy (de tyding van) myne dood opgenomen heeft. Komt alle met my naar de grafplaats. (Zy ver. trekken.)

ELFDE TOONEEL.

Antonius, Eros.

Antonius. Eros, gy ziet my nu nog,

I Eros.

Sluiten