Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 141

welgemoed! ——— Wat nü, Charmian? Myne braave vriendinnen.' Ach! ziet, ziet, onze lamp is uitgebluscht; het is gedaan! — ■■ ■ Goede vrienden, fchept moed; wy zullen hem begraaven; en laaten wy dan alles, dat braaf, dat edel is, doen volgens de verhevene wyze der Romeinen. en maaken, dat de dood het zich eene eer reken»ons weg te rukken. Komt, laaten wy gaan; deeze verlatene wooning van dien grooten geest is reeds koud. Ach , vriendinnen, komt! Wy hebben thans geene vrienden meer, dan (een moedig) befluit, en een kort einde. (Zy draagen bet lyk van Antonius weg.)

Einde van bet Vierde Bedryf.

V Y F-

Sluiten