Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 MARCUS ANTONIUS ek CLEOPATRA;

VYFDE BEDRYF, EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in de Legerplaats van Ca/ar.

CfGSAx, Agrippa, Dolabella, Mecs» nas, Gallus, en Gevols.

C m s a r.

Gaa naar hem toe, Dolabella; zeg hem , datby zich overgeeve ; zeg hem, dat, nu by zich van alle kanten te leur gefield ziet, het dwaasheid zou zyn, langer te toeven.

Dolabella.

Ik zal, Casfar. (Dolabella vertrekt.)

(Dercetas met bet zwaard van Antonius op bet Tooneel komende.)

C m s a r.

Wat betekent dat ? En wie zyt gy, die dus on«j der onze oogen durft komen ?

Dercetas.

Myn naam is Dercetas; ik heb Antonius gediend,; die best verdiende getrouwelyk gediend te worden; zolang hy nog Hond en fprak was hy myn Heer, en ik leefde alleen om my'n leven (voor hem) aan zyne haateren op te offeren. Zo het u behaagt my tot u te neemen, dan zal ik (in het vervolg) voor Caefar zyn, dat ik te vooren voor Antonius geweest ben; doch, zo het u niet behaagt, dan ftel ik myn leven in uwe handen.

C&sax.

Wat zegt gy *

Deb..

Sluiten