Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 147

tw gewenscht vertrouwen aankondigen, en gy zult in hem een'Overwinnaar vinden , die de wdU daadigheid te hulp roept, wanneer men voor hern knielt enkel om genade te erlangen.

Cleopatra. Zeg hem, bid ik u,dat ik de onderdaan van zyn Geluk ben, en dat ik de magt erken, welke hy verkregen heeft. Ik leer van uur tot uur de lesfen van gehoorzaamheid, en zou verheugd zyn hem te zien.

Proculejus, Ik zal hem diehoodfchapdoen,Mevrouw. Wees getroost, want ik weet, dat uw toeftand beklaagd word van hem, die de oorzaak daarvan is. (Gallas en eenige wachten kelken op bet Tooneel, en klimmen in een acbtervenjler van bet praalgraf met behulp vart eene ladder.) (Ter zyde.) Gy ziet hoe ligt zy kan bedrogen worden. (Tegen de wachten.) Bewaart haar tot Casfar komt.

I ras.

o Magtige Koningin!

Charmiam. o Cleopatra! Gy zyt gevangen' Ach' Koningin.'

Cleofatr a« Schielyk , fchielyk! Handen aan het werk' (Zy trekt een' dolk ) (De deur van het Graf Word gespend , en Proculejus fchiet toe , en ontwapent de Koningin.

Proculejus. Laat af, edele Voritin, laat af.' Doe u zelvedit leed niet aan; hierdoor word gy gered, maar niet verraden.

Cleopatra. Hoe! ook van de dood? Die zelfs honden van hunne kwaaien verlost.

Proculejus. Maak geen misbruik van de goedheid van myn 0 Ka Mees-

Sluiten