Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL; i6$ C £ 4 Al.

o Edele zwakheid.' indien zy vergif gebruikt hadden, dan zou het uitwendig blyken; maar zy legt even alsof zy fliep; even bevallig, alsof zy een' tweeden Antonius in de vermoogende Krikken van haare bekoorlykheden zocht te vangen. Dolabella.

Hier op haare borst is eenige zweem van bloed,' en eene kleine zwelling; en hetzelfde is op haar! arm.

Eerste Wacht. Dat is het fpoor van een adder; en op deeze vygenbladen zit flytn even als de adder in de holten des Nyls nalaat.

C je sar.

Het is zeer waarfchynlyk, dat zy daardoor geftorven is; want haar Lyfarts heeft my gezegd, dat zy hem oneindig veele vraagen gedaan heeft over de gemaklykfte wyze van fterven. Vat haar met het rustbed op, en draagt haare ftaatjuffers uit de graftombe. Zy zal by haaren Antonius begraven Worden. Geen graf op aarde heeft ooit een zo beroemd paar befloten. Groote toevallen, gelyk dit treffen hen, die dezelven veroorzaaken; en hunne lotgevallen worden niet minder beklaagd, dan hy geroemd word, die hen tot dien beklaagenswaerdigen ftaat gebragt heeft. Ons geheel Leger zal niet ten' piegtigen optogt deeze rouwftaatfie gelei» den ; en dan zullen wy naar Romen keeren. Kom, Dolabella, draag gy zorg, dat by deeze aanzien? lyke plegtigheid de behoorlyke orde in acht geno; men worde. (Zy vertrekken allen)

Einde van bet vyfde en laatfte Bedryf.

La AAN.

Sluiten