Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANM.opM. ANT. en CLEOP. TREURSP.I6S ,

uitlegging in het oorfpronglyke;te weeten, Gypfy bê ekent in het Engelsch eene Egyptifche vrouw, en ook eene Landloopfter,

Heldinnen te noemen. Dus hebben de Franfchen ook dit zelfde tweezinnig woord, ^^'^„^

Pdiè de fpeelp6op' w» eene dartele boer gewor.

imDoüor Warburton wil, dat men hier voor fooi tfpe pop of zot) zal leezen fiool (ftoel,) omdat de hTren veei'yds op den fchoor der mannen zitten Doch Dottor Johnson houd zich aan de oude leezing, en acht die verandering °™°^kAL^

IMéJt'bedelaary in eene liefde, die berekend

*aTHEoaAL0 is van gevoelen, dat Shakhspeare deeze uitdrukking misfchien gevolgd heeit na het zeggen van Ovidius:

Pauperis efl nu^erare peeus. Het is armoedig zyn vee te kunnen tellen.

of na dat van Horatiu3 :

Populus numerabilis utpote parvus.

Het is een gering volk, dat geteld kan worden.

IUD afmoet1 gy^e'ene nieuwe aarde en ten' nieUé wen hemel uitvinden. .

Antonius wil hiermede te kennen geeven, dat dé grenzen van zyne liefde zich veel verder uitftrekken dan het tegenwoordig Heelal. Dl. Johnson.

L 3 * *'

Sluiten