Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m AANMERKINGEN op M. ANTONIUS

Pag. 6 Reg. 10, 9 8- (van onderen.)

o Dat ik een; mogt weeten wie die echte man is, die, volgens uw'zeggen, zyne hoornen tegen tloemkranfen zal verwisfelen I ,

De duisterheid van deeze plaats kan door net veranderen van ééne letter weggenomen worden. Te weeten. wanneer men voor change, (verwiste».' len) leest charge, (belaaden) dat is, die een beroem: de boorndraager zal zyn.

Theobald , Dr. Warburton» Capell.

Ibid. De Ridder Hanmer wil, dat men leezen zal.

wicb must cbange for boms bis garlands. dat is,

die zyne bloemkranfen tegen hoornen zal verwisfelen.

Pag. 8 Reg. 18 io. ,, . .

Dan zullen myne kinderen waarfcbynlyk geene naamen hebben. ' _

Dat is: Zy zullen onwettig zyn. Zo zegt bUAxespeare in de Twee Edellieden van Verona.

Speed.

Item; zy heeft veele naamlooze deugden. Launce.

Dat is zo veel gezegd, als haftaarddeugden , die inderdaad haare vaders niet kennen, en uit diea hoofde geene naamen hebben. EObald

ÏMd. Dat isrzy zullen in geen aanzien zyn ; eene Griek^he f-veekwyze; wantin die taal betekent het woord ètiiwpot niet alleen xweenaamig maar ook berucht, om rede, dat oudtyds aan beroemd•

Sluiten