Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en' CLEOPATRA. TREURSPEL. 107 mannen een toenaam naar hunne daaden gegeven Wlt*d' De. Warburton.

' Ibid. Ik ben niet geneigd te gelooven, dat 'er zoveel [geleerdheid in deeze woorden opgefloten legt. Charmian wil hiermede alleen zeggen:,, In„ dien lik het best gedeelte van myn lot alreeds ge„ Boten heb, dan moet ik onderftellen, dat * , nooit een' naam aan kinderen zal geeven. Dat is- „ Dat ik nooit tot een huwelyk zal geraaken; „ evenwel zeg my de waarheid, «eg my, hoeveel , iongens en hoeveel meisjes zal ik hebben.' " ' b Dr. Johnson.

*%WnuS'Sditis \enè Hechte tyding ,Wtmit xyne Partbifcbe benden de grenzen van klem JJten

Ul DrMohnson verklaart hier het woord extended niet ah uitgezet, maar alsfeized, in beflaggenomen of vermeejlerd. Doch ik heb de verklaaring van Dr Warburton gevolgd, dewyl dezelve genoeg verftaanbaar is, en die van Dr. Johnson vry ver

Sezocht' Vertaal.1.

Patx 13 Reg. is, 16 17-

Hetgeen onze verwachting eerst van ons verwjf • dert, dat wenfchen wy naderhand dikwyls weder bet onze te zyn ;

Dit is waarfchynlyk gevolgd na het zeggen van Horatius

Virtutem incolumem odimu», Sublatam ex oculis quserimus invidi.

- Libr. III, Od, ili

L 4 Dat

Sluiten