Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 AANMERKINGEN op M. ANTONIUS

Dat is: Wy haaten vaak de deugd,wanneer die ons verzelt, En zoeken baar met angst als zy ons is onttrokken»

Theobald.

Jbid Reg 17, 18, 19.

Het tegenwoordig geluk door omwenteling daa* lende word eindelyk bet tegengejlelde van zichzelf.

Dit is eene aanipeeling op den loop der zon; die in het Oost opgaande, en in het West nederdaalende het tegengeftelde van zichzelve word.

Da. Warburton.

Pag. T5. Reg. 5, 6. 7.. 8 dan toonen zy aan den man de kleerenmaakers der aarde , hem daarmede vertrooftende , dat wanneer de oude kleederen verjleten zyn, 'er nog ftof is om nieuwe van te maaken ,

Shakespeare wil hiermede waarfchynlyk zeggen ,, dan toonen zy (daardoor) aan den man , (dat zy) „ de kleêrenroaakers (zyn) der aarde, (die) hem „ daarmede vertrooften ; dat" enz.

Vertaaler.

Tag. 16. Reg. 4. 5, 6.

Daar broeit veel dat even als bet paardenbaair nog niets dan leven beeft,

Dit is eene aanipeeling op een oud fprookje.dat paardenhaair in vuil water geworpen in een gedierte verandert.

Pope.

Ibid. Reg. 19.

Maar ik heb u niet gezonden. — Dat'is: „ Gy moet by hem gaan, alsof gy bui» M ten myn bevél of kennis gekomen waart."

Dr. Johnson.

■:i Pag.

Sluiten