Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 AANMERKINGEN op M. ANTONIUS

Pag. 45 Rsg- *3, 14- . „ Èn zyne kwartels everwinnen de mynen, fchoon „ ongelyk in magt. "

De Ouden hadden de gewoonte van zowel kwartels als haanen tegen eikanderen te laaten vechten.

Dr. Johnson.

Pag- 47- R*g' lö. 2i- ., .

toen trok tk bem myne kleederen en myn „ Jluijer aan, en gordde zyn Pbilippiscb zwaard ') op myne zyde" .

Dit is eene geestige aanipeeling op de gefchie. denis van Omfhale met Hercules, uit wien Antonius zeide gefpoten te zyn.

Dr. Warburton. Pag. 52- Peg. 19. 20, 21, 22.

Laat by voor eeuwig gaan, — neen, laat wederkeer en, — Cbarmian, — fchoon by van " den eenen kant (voor my) de gedaante bei ft van " eene Medufa, fcbynt by van den anderen kant ' echter een Mars; " —-

Om deeze afgebrokene zinfnydingen wel te verftaan moeten wy in acht netmen, dat Cleopatra hier ipreekt van Antomius en niet van den Bode.

Dr. Tohnson. Pag. 60. Reg. tl, 10. (van onderen.)

„ Sommigen van ben zyn reeds planten," Hier is in het oorfprongiyk eene woordlpeelfng met ., Plant." van het Laiynsch wooid planta,dac sene'plant, en tevens de zooi of het ondtrlleva" rien voet betekent. Indien dit nu letteriyk in het Nederduitsch kon overgezet worden , dan zou het eigentlyk zyn: „ fommigen van hunne plantemyn „ "reeds fiecht geworteld, en zullen door den ge,. ringden wind omveire gewaaid worden "

Vertaaler.

Pag.

Sluiten