Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jy6 AANMERKINGEN op M. ANTONIUS

Pag. 70. Reg. 22, 23. , in zyn' naam , die toverkracbtige krygt„ lenze, "

Het toevoeglyk woord „ teverkracbtig " komt verwonder lyk wel overeen met hergeen de Romeinen veiftonden door hun aufpicium Ducis; waarin zy zo zeer bygeloovig waren.

Dr. Warburton.

Pag. 74 Reg- *2. 23.

,, Geloof dat, totdat ik ook zalfebreijen." Theobald heeft de vryheid gebruikt van 'till ƒ <weep too te veranderen 'till I voept too; dat is: Geloof dat, want ikzelf heb gefchreid." Pag 86 Reg. 3 (van onderen) Dit nioet du. gelezen, en verklaard worden: ,-, Indien het dat niet is-, verklaar ons dan de rede waarom wy niet in perfoon daarby moogen „ tegenwoordig zyn."

Aanmerk, en Giss.over Shakespeare. Pag. 52, Reg 10

,, De Antonias, " Dit was de naam van het fchip, waarop Cleopatra zich bevond; volgtns net zeggen van Plutarchus.

Pope.

Ibid. Reg 4. fvan onderen.)

Die de melaatsheid febende!" Shakespeare oedient zich hiervan deeze ver. wenfning omdat de melaatsheid eene foort van landziekte onder de Egyptenaars was, waarop Hobatius waarfchy'nlyk ook het oog gehad heeft, toen- hy zeide;

Contaminato cum grege turpium Morbo virorum ——■ ■ „ Met en beimttten hoop der mannen, die aan „ eene fchandeiyke ziekte kwynen."

Dr. Johnson.

Pag.

Sluiten