Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en CLEOPATRA. TREURSPEL. 179

leeven, zonder evenwel van hunne brasferyën af te ftaan. Dr- Warburton .en Upton neemen deeze leezing insgelyks aan; doch Dr Johnson houd zich by de algemeene leezing, welke my ook waarfchynlykst voorkomt, dewyi Cleopatra onmiddelyk daarop aan Ahenobarbus vraagt: ,,Legt de fout by Antonius, of by ons? " De Schryvers der Aanmerkingen en Gisjingen ever Shakespeare, met detze beide leezingtn niet voldaan, lee. zen,

Wink and dit.

De oogen fluiten en fterven.

Vertaaler.» Pag. rol. Reg. 4, 3, 2. (van onderen,) „ Myne eerlykbeid en ik beginnen zicb met el> „ kanderen te verdraagmx de trouw aan dwaazen ,, betoond maakt onze getrouwheid tot loutere dwaas; „ beid; "

Theobald verklaart to fquare niet door zicb verdraagen, maar door twisten, en leest vervolgens, niet

The loyalty, well held to fools does maks Our faith meer folly « „ De trouw aan dwaazen betoond maakt onze „ getrouwheid tot loutere dwaasheid," maar

Tbougb loyalty, well beid, to fools does makt Our faith meer folly, ——

„ Schoon de trouw, ftandvaftig gehouden, aan ,, dwaazen loutere dwaasheid fchynt, overwint ,. echter hy , die," enz De Ridder Hanmer is Theobald hierin gevolgd; doch Dr. Warburton en Dr. Johnson houden de oude leezing en ver< klaaring.

Vertaaleer M 2 Pag}

Sluiten