Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ei? CLEOPATRA. TREURSPEL, i3x

Pag. 110. Reg. 12.

„ Dat by nog op vee'e andere <wyzen kan fler< t> ven; " . J

De ourifte Engelfche uifgaaven hebben alle: I bave many otber ways to die; Dat ik nog op veele andere wyze kan fler ven.

De Dichter is in deezen miïflag vervallen door de Engelfche vertaaling van Plutarchus door Nor th woordelyk te vo^en, waarin dezelfde fout plaats heeft; doch de Ridder Hanmer, Upton, Dr. Johnson, en Capell hebben met recht voor /, Ik, He, Hy geplaatst.

F-a rme Jt

Pag in. Reg, 9, g (van onderen.) „ Ik zal (van my af) flaan, en roepen: Neemt „ allesi "

Dat is: ,, Laat de langftleevende alles neemen; „ geene genade, overwinnen of fterven.

t, „ Dr Johnson.

rag ii2. Reg. i© (van onderen.)

„ dm enkel als eene vaneengefcbeurde fcbim, " Dat is: „ Als de bloote fchira van hetgeen ik „ te vooien was. "

Dr. Johnson.

Pag, 113 Reg 16.

„ dan eene roemryke dood, " In het Engeisch (bat eigentlyk;

Tban deatb and bonour, 1

dat is,

dan de dood en roem. Doch ik heb de vryheid gebruikt van dit laatfle zelffiandig naamwoord voor deszelfs toevoeglyk te verwisfelen; omdat de zin dan beter ftrookt met de daar voor gaande uitdrukking:

viclorious life,

zegenpraalend leven,

1 Vertaaler' M 3 Pagi

Sluiten