Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én CLEOPATRA. TREURSPEL. 189

zin verbeterd door, voor Antony (Antonius,) te leezen Autumn (herfst.)

( Vertaaler. j>ag. 154- Reg. 4, 3. (van onderen)

„ maak uwe gedachten niet tot uwe hoeijens;" Gze'AR wil zeggen: „ laat de gedachten niet in „ u opkomen, dat gy eene gevangene zyt, want " enz.

Dr. Johnson. Pag. 157 Rlg. 5- 1 (van onderen.)

„ thans is de wisjelende Maan niet meer myne „ planeet. "

Dit is eene aanfpeeling op den byzonderen eer» dienst, dien de Egyptenaars beweezen aan de Maan onder den naam van Isis.

Dr. Warburton. Of misfchien op de Maan zelve, dewyl die altooi haare geliefde planeet geweest was; zelfs in zó verre, dat Cleoïatra , by alie openbaare plegtigheden, behaagen fchepte zich te vertoonen gekleed als de Godinne Isis.

Vertaaler.

Pag. 158 Reg- 17, 16, 15 (van onderen.) „ maar by , die alles wil gelooven dat zy zeg' ,, gen. zal nooit gered worden door de helft van „ betgeen zy doen

Dit haal ik hier enkel aan om de Leezers eent voor al te verwittigen, dat de boeren van Shakespeare altoos kluchtige rollen hebben, fchoon in Treurfpelen, volgens de zotte gewoonte van die tyden; welke nog zelfs in eenige oude Treur» fpelen, die hedendaags op onzen Nederduitfchen Schouwburg vertoond worden, plaats heeft.

Dit

Sluiten