Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joo AANM.opM.ANT.en CLEOP. TREURSP.

D

itTreurfpel bezit dit uitmuntende, dat het de nieuwsgierigheid en de aandacht bezig houd, en de aandoeningen geftadig verlevendigt. De onop» houdelykö werking, de veelerbande toevallen, en de fchielyke vervanging van de eene perfonadia door de andere houden den geest opgetogen, zonder eenige tusfchenpoozingen , van het Eerfte Bedryf af tot het Laatfte toe. Maar de kracht van behaagen legt wel voornaamelyk in de geduurige verandering der Tooneelen; want de listigheid van Cleopatra,en de grootheid van Antonius .welke overal dooiftraalen , uitgezonderd, zyn de óverige karakters vry algemeen; offchoon overeenkomftig met de befchry vingen, die de oude Hifto» riefchryvers daarvan gegeven hebben. " De gebeurtenis/en, die in dit Tooneelftuk voorkomen, heeft Shakespeare, volgens de Romeinfche Gefchiedboeken, zonder eenige verfierde verfchikking, of zorgvuldige tydbepaaling , een. voudiglyk ten tooneele gevoerd.

Capell.

EINDE.

RI-

Sluiten