Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICIÏARD de TWEEDE, KONING van ENGELAND.

HISTORIE-SPEL.

EERSTE BÉDRYF.

eerste tooneel.

Het Tooneel verbeeld de Hofzaal van Koning Ricbard.

Koning Richahd, Jan van Gaunt, Edelen, en Gevolg.

K. Richahd.

oG

ryze Jan van Gaunt, door jaaren eerwaer» dige Lancafter, hebt gy, overeenkomftig metuwea eed en belofte, hier gebragt Hendrik Hereford, uw' flouten zoon, om hier zyne luidruchtige aan* klagt goed te maaken tegen den Hertog van Norfolk, Thomas Mowbray; welke klagt wy toen, vanwege de kortheid des tyds niet hooren konden?

Gaunt. Ik heb (dit gedaan,) myn Koning.

K- Richahd. Zeg my daarenboven; hebt gy hem ondertast," of hy den Hertog aanklaagt uit een' ouden haat, dan (of by dit doet) volgens recht en billykheid, n gelyk

Sluiten