Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2c2 RlCHARD de II. KONING van ENGEL.

DERDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Paleis van den Hertog van Lancajler.

Jan van Gaunt, di Hertogin van Gloucester.

Gaunt.

Helaas! het deel, dat ik had in de bloedverwant» fchap van Gloucefler, fpoort my meer aan dan a'!e uwe klagren om my tegen de flagters van zyn leven te Verzetten. Maar, dewyl de draf legt in dia handen, welke de misdaad bejreeven , die wy niet HrafFen kunnen, geeven wy onze zaak over aan den wil des Hemels; die .wanneer het uur hier op aarde zal gekomen zyn, zyne gloeijende wraak op de hoofden der misdaadigen zal doen regenen. de Hertogin.

Strekt de broederfchap u tot geene fcherper fpoor? Hetft de liefde in uw oud bloed geen Ie« vendig vuur? De zeven zoonen van E luard, waar. van gy zelf een zyt, waren als zeven kruiken van zyn geheiligd bloed, of als zeven fpruiten die uit éénen wortel waren opgefc.roten; waarvan fommige verdor) zyn volgens den loop der natuur; andere zyn door het noodlot afgefneden ; maar Thomas, myn Heer, myn leven, myn Gioucefter, eene kruik gevuld met het geheiligd bloeid van Eduard; eene der bloeijende fpruiten van dien Koninglyken wortel; is verbroken, en deszelfs dierbaar vocht is uitgeffort; is afgehakt, en allen derzelver zomerbladen zyn verwelkt door de hand vandennyl, en door de bloedige byl van een' moordenaar. Ach , Gaunt: Zyn bloed was het uwe ; dat zelfde bed, die zelfde bï.irmoider, die (lof, die vorm, die u uwe gedaante gegeven heeft, maakten hem,ook tot een'

inensch;

Sluiten