Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 205

VIERDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld bet Strydperk te Coventry.

De Lorb-Maarsciialk , Aumerle,

(en een weinig laater) Koning Richar'd , Jan van Gaunt, Bushy, Bagot, en Ge-

VOLG.

Lord-Maarschalk. Mylord Aumerle is Hendrik van Heieford reeds gewapend ?

Aumerle. Ja, ten volle, en hy verlangt om in het perk to treeden.

Lord-Maarschalk. De Hertog van Norfolk, wakker enftoutmoedig, wacht enkel naar den uitdaagende trompetter van zyne tegenparty.

Aumerle. Dus zyn dan de twee kampvechters gereed , en wachten niets dan de komst van den Koning.

(Men boort de trompetten; de Koning en de overige Edelen komen op bet Tooneel, en na dat zy gezeten zyn verfcbynt de Hertog van Norfolk gewapend.)

K. Richard. (tegen den Lord.

Maarfcbêlk )

Lord-Maarfcbalk, vraag aan gintfchen Kampvechter de rede, waarom hy hierin de wapenen verfchynt; vraag hem zyn* naam, en gaa vervol-, eens over om hem, volgens de wetten, de rechtvaardigheid van zyne zaak te doen bezweeren-

Lórd-Maarschalk (tegen Mowbray.) In Gods en des Koning» naam, zeg wie gy zyt, «n waarom gy hier dus ridderlyk in de wapenen

ge-

Sluiten