Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S TO R I ES P E L. 217

gy dezelve in eene gezonder Iuchtftreek gaat ontvluchten. Zie, verbeeld u, dat alles,wat uwe ziel bemint, gevestigd is in de plaats, waarheen gy gaat, en niet vanwaar gy komt. Verbeeld u, dat dé zingende vogelen muzikanten zyn; het gras, dat gy betreed, de voorzaal van het Hof; de bloemen fchoone juffers; en uwe flappen niets anders dan eene bekoorlyke maat, of dans. Want de knaa. gende zorg heeft minder magt om te byten, wanneer men haar veracht, en ligt fielt.

Bolingbroke. Ach.' Wie kan vuur in zyne hand houden, en aan den yzigen Caucafus denken; of wie kan de hongerige fcherpta van den eetlust verzadigen met de bloot* inbeelding van een feest, of zich naakt inDecember-fneeuw wentelen en aan eene ingebeelde zomerfche hette denken ? Ach, neen! het bemerken van het goede geeft ons flachts een grooter gevoel van het kwaade ; de fcherpe tand van verdriet maakt nooit grooter ontfteeking dan wanneer die knaagt zonder de wond te zuiveren.

Gaunt.

Kom, kom, myn zoon, ik zal u op uwen we" weg brengen; indien ik uwe jeugd had, en in uw geval was, dan zou ik niet langer vertoeven. Bolingbroke.

Vaarwel dan, grondgebied van Engeland; vaar. wel geliefd land, myne moeder en voediter die my nog heden draagt! Waar ik ook mooge zwerven, hierop kan ik my beroemen,dat ik,offchoon gebannen evenwel een echtgeboren Engelschman bsn.

OS ZE-

Sluiten