Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 RICHARD dz II. KONING van ENGEL.

ons genoodzaakt om ons koningryk een belasting op te leggen, waarvan wy de inkomften zullen gebruiken voor onze tegenwoordige zaaken;en, indien die niet toereikende zyn , dan zullen onze thuis gebleven amptenaars volmagt hebben in Manco, waarop zy de lieden, die zy zullen weeten ryk te zyn, zullen opfchryven voor groote fommen gelds, en ons dezelve nazenden om onsgebrek te vervullen; want wy zullen ons terftond naar Ierland begeeven. (Busby komt op bet Tooneel.) Wel, Busby wat (brengt gy) nieuws?

B u s H T.

De oude Jan van Gaunt is ziek, Mynheer;het 'shem fchielyk aangekomen, en hy heeft in alle haast een' postbode gezonden met verzoek, dat uwe Majefteit hem gelieve te komen bezoeken. K. Richard.

Waar legt hy (ziek) ?

BUSHT.

Op Elyhoufe.

K. RlCHARD.

o Hemel, boezem toch zynen geneesheer in , dat by hem fpoedig in het graf helpt. Het vulfei van zyne koffers zal kleeden uitleveren om onze foldaaten in deezen' Ierfchen oorlog te dekken. Komt, myne Edellieden, laaten wy allen hem gaan bezoeken; bid den hemel, dat, hoe zeer wy ons ook moogen haaften, wy echter te laac moogen komen!

Einde van bet Eerjle Bedryf.

TWEE«

Sluiten