Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 RICHARD de II. KONING van ENGEL.

York.

Zyn oor is geflopt door andere vleijende tovertaal, zo als de lof van zyne regeering; en daarenboven zyn 'er nog wulpfche dienaars, naar welker vergiftigde ftem het geopend oor der jeugd altoos luistert; verhaalen der modes van het prachtig Ita. liën; wiens gebruiken onze laffe, naaapende natie met laage en verfoeijelyke volgzucht nakruipt. Waar toch brengt de waereld eenige ydelheid voort, die, als zy maar nieuw is, niet te verachtelyk kan weezen , welke niet terftond ons in de ooren ge. fluisterd word? Want goede raad word veel te laat gehoord daar de wil zich aankant tegen het gezond verftand. Tracht niet den geenen te leiden, die zyn' eigen weg wil kiezen;U ontbreekt reeds adem,en deezen adem zoud gy vergeefs verfpillen. Gaunt.

My dunkt thans, dat ik een nieuwe vooruitziende propheet ben, en dat ik ftervende van hem zal propheteeren; de driftige en woeste hette van zyne buitenfpoorigheid kan niet lang duuren, want hevige vuuren verteeren zeer fchielyk zich zeiven. Zachte ftofregens zyn aanhoudende, maar ichielyke ftormen zyn kort. Hy maakt (zyn paard) fchielyk moede, die fchielyk de fpooren gebruikt ; al te gulzig eeten doet den eeter verflikken. Ydele verwaandheid , even als de veelvraat , alle andere middelen verteerd hebbende, berooft welhaast zichzelve. Deeze vorftelyke Troon van Koningen, dit Sceptervoerend Eiland, dit ontzaglyk Grondgebied, deeze Zetel van Mars, dit ander Eden, dit aardsch Paradys, deeze Vesting door de Natuur voor haar zelve geboud tegen alle befmetting.en tegen de vuist van den oorlog, deeze gelukkige Menfchenteelfter, deeze Waereld in het klein, deeze kostbaare Diamant gezet in eene zilveren zee, die aan dezelve ten bolwerk ftrekt, of als eene graft van verweering voor een huis, tegen

den

Sluiten