Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. saj

den nyd van min gelukkige landen, deeze Voedfter, deeze vruchtbaare Baarmoeder van edele Koningen gevreesd door hunne aart, en beroemd door hunne geboorte, vermaard door hunne daaden zóverre buiten hun eigen land in Christelyke dienften en waarachtige Ridderfchap als het graf van den Heiland der waereld, den zoon van de gezegende Maria in bet land der verftokte Tooden (vanhier gelegen is;) dit Vaderland van zoveel dierbaare zielen, dit dierbaar, dit allerdierbaarst Jand, dierbaar uit hoofde van deszelfs roem in de waereld, is nu — ik fterf, terwyl ik het zeg' — is nu verpacht even als een huurhuis, of geringe boerenwooning. Engeland, bedwongen door de ai verwinnende zee, wiens rotfige oever den af. gunftigen zetel van den waterigen Neptunus afweert, iS nU bedwongen door fchande , door inktvakken, en door pergamentbanden. Dat ingeland, dat gewoon was andere landen te veroveren, heeft thans op eene fchandelyke wyze zichzelf veroverd. Ach I zo deeze fchande7" gelyk met myn leven verdween , hoe eelukkhr myne daarop voJgende dood voor my

TWEEDE TOONEEL.

Koning Richard , de Koningin, Jan van Gaunt de Hertog van York, Aumerle, Bushy? ' Green, Bagot, Ross, en Wil '

loughby.

York. (tegen Gaunt.) De Koning komt, handel zacht met zyne jeugdwant wanneer jonge driftige veulens opgehitst worden, raazen zy nog veel meer.

sa.

Sluiten