Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.SPEL.

held is als die van Hereford, en gelyk de hunne is zo is ook de myne; laat alles zyn gelyk het is.

DERDE TOONEEL.

De Voorige, de Hertog van Noithumberland.

Northumberland. Myn Koning, de gryze Gaunt beveelt zich aan uwe Majefteit. _„ K. Richard.

Wat zegt de gryze Gaunt ?

northumberland.

Niets meer; alles is gezegd. Zyne tong is thans eenontfnaard fpeettuig; de oude Lancafter heeft woorden, leven, met één woord, alles verlo* xen,

York.

Mogt York nu de naafte zyn dien dit lot treft! icnoon de dood arm is, eindigt zy echter een doodelyk verdriet.

K> Richard. De rypfte vruchten vallen eerst af, en zo heeft hy ook gedaan. Zyn tyd is voorby; en dit moet ook eenmaal onze pelgrimadie zyn. Dit zy genoeg hiervan. (Laaten wy) nu aan onzen Ierfchen oorlog (.denken) ; wy moeten deeze woeste , kroeskoppige Kerm te onderbrengen, die als vergiftige dieren leeven, daar geene andere vergiftige dieren vryhetd hebben om te leeven. En dewyl deeze groote zaaken eenige onkosten vorderen , neemen wy.tot onzen onderftand,het goud-en zilverwerk het gereed geld, de inkomften, en het huisraad in beilag , waarvan onze Oom van Gaunt bezitter is geweest.

York.

Hoelang zal ik nog geduldig zyn? ö Hoelang zal P z mya

Sluiten