Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3o RICHARD be II. KONING van ENGEL.

VIERDE TOONEEL.

NORTHUMBERLAND, WlLLOUGHBY, ROSS. NORTHUMBERLAND.

Wel, Mylords, nu is de oude Hertog van Lancafter overleden.

Ross.

En echter nog in leven; want nu is zyn zoon Hertog.

W I LLOUGHBV.

Enkel in naam, en niet in wezentlyk bezit.

NORTHUMBERLAND.

Ten volle in beiden , indien de gerechtigheid plaats vind.

Ross.

Myn hart is vol; maar het zal veeleer barden door ftilzwygen, dan dat het ontlast worde door eene vryfpreekende tong.

NORTHUMBERLAND.

Neen, fpieek uw hart rechtuit, en laat hy nooit (in ftaat zyn om) weder (te) fpreeken, die uwe woorden ooit weder ophaalt om u (daardoor) leed te doen.

Willoughbv, Betreft, hetgeen gy wilde zeggen, den Hertog Tan Hereford? Indien dit zo is, fpreek dan vry uit, myn vriend; myn oor is vaardig om iets ten goede van hem te hooren.

Ross.

Ik kan niets goeds voor hem doen ; ten zy gy goed mogt noemen hem te beklaagen, nu hy beroofd en afgefneden is van zyn vaderlyk erfgoed.

NORTHUMBERLAND.

Nu het is fchande voor den Hemel, dat men moet dulden, dat aan hem, zo koninglyk een' Prins, sulk een leed aangedaan word, en aan nog veele

«n*

Sluiten