Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 23*

en dat is myn geval niet. Want een niets heeft een iets, te weeten myne bezorgdheid geteeld, en niet een iets het niets, waarover ik bezorgd ben; het is nog aanftaande, dat ik (by voorge. voel) bezit; maar wat het is, is nog onbekend; dit weet ik, dat hetgeen ik nog niet noemen kan evenwel een naamlooze ramp is.

ZESDE TOONEEL.

Dje Voorigek, Green.

Green.

God behoede uwe Majefteit! en Gy Heeren', weest gegroet. Ik hoop, dat de Koning nog niet fcheep gegaan is naar Ierland.

De Koningin.

Waarom hoopt gy dat ? Het was beter te hoo. pen dat hy fcheep gegaan is; want zyn voornee, men eischt fpoed, en zyn fpoed eene goede hoop • maar waarom hoopt gy, dat hy niet fcheep ge', gaan is?

Green.

Opdat hy met zyne magt, onze hoop, mooge terug getrokken zyn; en daardoor de hoop doen verdwynen van eenen vyand, die met groote magt zyne voeten in dit land gezet heeft. De gebannen Bolingbroke heeft zichzelven terug geroepen; en is met opgeheven zwaard behouden te Ravenspurg aangeland.

De Koningin. Dit verhoede God in den hemelt Grien.

Ach! Mevrouw, het is maar al te waar; en hetgeen nog erger is.LordNorthumberland, en zyn iongezoonPeicy.de Lords Roif, Willoughby,

en

Sluiten