Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 RICHARD de II. KONING van ENGEL.

en Beaumont zyn met allen hunne vermoogendo vrienden tot hem gevlucht.

Bushy.

Waarom hebt gy Northumberland, en allen de overigen van die oproerige party niet opentlyk voor Landverraaders verklaard ?

Green.

Dat heb ik gedaan; en daarop heeft de Graaf van Worceiter zyn' ftaf verbroken, zyn Opper. hofmeefterfchap nedergelegd, en is met allen de huisbedienden des Konings insgelyks rot Bolingbroke gevlucht.

De Koningin. Zo, Green, dus zyt gy de vroedmeefter van myne ramp, en Bolingbroke de ongelukkige vrucht van myne droefheid. Nu heeft myne ziel haar monfter gebaard , en ik, eene nieuwverloste moeder, lyd fmart op fmart, en kommer op kommer.

B u s h t.

Word niet wanhoopig, Mevrouw.

De Koningin.

Wie zou my zulks beletten? Ik wil wanhoopig zyn, en vyandfchap verklaaren aan de bedrieglyke hoop; zyis eene vleifter,eene oogendienfter,eene afweerfcer van den dood , die de banden van dit leven zachtelyk zou losmaaken, welken de valfche hoop tot het uitterfte einde toe tracht uit te rekken.

ZEVENDE TOONEEL.

D» Voorigen, De Hertog van York.

Green. Daar komt de Hertog van Yotk.

si

Sluiten