Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H 1 S T O R I E.S P E U a±t

by my zeiven, welk een' verveelenden weg Wil.' loughby en Rosf zullen hebben van Ravenspurg tot Cotshold , naardien zy uw byzyn niet genieten; hetwelk ik betuig veel afgenomen te hebben van de verveelende langwyligheid van myne reis; maar de hunne word verzoet met de hoop van ook eens dat geluk,hetwelk my thans te beurt valt, te zullen, genieten; en hoop op genot is weinig minder ver. maak dan het genot van de hoop. Hierdoor zul. len die vermoeide Lords te weeg brengen, dat de weg hen zo kort fchynt als de myne inderdaad geweest is door het befchouwen van hetgeen ik bezit (te weeten) uwe onfchatbaare tegenwoordigheid. Bolingbroke. Myne tegenwoordigheid is van veel geringer waerdy dan uwe aangenaame redenen» Maar, wie kom: daar naar ons toe?

(Percy komt op het Tooneel.)

northumberland.

Het is myn zoon, de jonge Hendrik Percy, van de eene of andere plaats door myn' Broeder Wor. celter afgezonden. Hendrik, hoe vaart uw Oom ? Percy.

Ik dacht, Mylord, zyn' welftand van u te verneemen.

northumberland.

Hoe is hy dan niet by de Koningin? Percy.

Neen, Mylord', hy heeft het Hof verlaten; hy heeft den ftaf van zyne bediening verbroken, en de huisbedienden van den Koning vaneen doen fcheidei.

northumberland.

En wat was de rede daarvan ? Hy was dit niet van voorneemen, toen wy de laatfte maal met el» kanderen fpraken.

Percy.

Omdat uwe Lordfchap opentlyk. voor een ver.

Q raader

Sluiten