Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 RICHARD de II. KONING van ENGEL.

Koning heeft al zyn vertrouwen op ulieden gevestigd.

Hopman.

Men meent, dat de Koning dood is; en daarom willen wy niet langer wachten. De laurierboomen in ons land zyn allen verdord, en luchtverfchynfe» len fchrikken de vafte Herren van den hem«l ; de bleeke maan ziet bloedig neder op de aarde, en uitgeteerde waarzeggers voorfpellen eene vreeslyke verandering. De ryke lieden zien bedrukt, en deugnieten danfen en fpringen; de eerften vreezen te zullen verliezen hetgeen zy bezitten, en de anderen hoopen te winnen door oorlog en verwoesting. Deeze tekenen voorfpellen de dood van Koningen. - ■■ Vaarwel; onze landslieden zyn reeds vertrokken en gevlucht, zicht wel verzekerd houdende, dat Koning Richard dood is.

(Hy vertrekt.)

Salisbury. Ach, Richard! ach! met de oogen van een bedrukt gemoed zie ik uwen luifter als eene fchietende fter, van den fterrenhemel op deeze aarde ne> dervallen. Uwe zon daalt droevig naar het laag west, en voorfpelt toekomende flormen en onweders. Uwe vrienden vluchten weg, om hunnen dienst uwe vyanden aan te bieden, en de fortuin dwarsboomt in alles uw goed geluk.

Minde van bet Tweede Bedryf.

DERDE

Sluiten