Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6S RICHARD de II. KONING van ENGEL;

genoeg om myn erfgenaam te weezen. Hetgeen gy begeert zal ik geeven , en zulks goedwilliglyk ; want wy moeten doen het geen de overmagt van ons vordert. Trek voort naar London. Dit is immers uw voorneemen. Neef?

Bolingbroke. Ja, myn genadigfte Vorst.

K, RlCHARD.

Wel nu, dan mag ik niet Neen zeggen.

ZEVENDE TOONEEL.

Jiet Tooneel verbeeld een' tuin in bet Hof vin de Koningin.

De Koningiw , Twre Staatjufïers.

De Koningin. Welk eene uitfpanning zullen wy verkiezen hier in den tuin?

Eerste Staatjuffer. Laaten wy met de bal fpeelen, Mevronw.

de Koningin. Dit zal my herinneren; dat de waereld vol on« evenheden is, en dat myn geluk niet recht gaat. Tweede Staatjuffer. Laaien wy dan danfen . Mevrouw.

De Koningin. Myne voeten kunnen geene maat van vermaak houden , daar myn hart geene maat in droefheid kent. Derhalven , vriendin , niet danfen ; eenig ander vermaak.

Eerste Staatjuffer. Wy zullen hiftoriën vernaaien , Mevrouw.

De Koningin. Violyke of treurige ?

Eerste. Staatjuffer.. . Van beide, Mevrouw. »*

Sluiten