Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I ES PEL. 281

omlaag, die met traanen gevuld is, ben ik; myn eigen leed opkroppende, terwyl gy in de hoogte ryst.

Bolingbroke. Ik meende, dat uw afftand vrywillig was.

K- Richard, Myne kroon wil ik vrywillig afftaan; maar myn' kommer is myn eigen; myn' luister en myn aanzien kunt gy my afneemen, maar niet myn' kommer; over deezen ben ik nog op dit oogenbiik koning. Bolingbroke. Gy geeft my met uwe kroon een gedeelte van uw' kommer over.

K. R1 chard. • Het vermeerderen van uw' kommer vermindert de myne niet. Myn kommer is verlies van kommer, dewyl thans myn oude kommer verloren is; uw kommer is aanwinning van kommer; dewyl gy nieuwen kommer aanwint. Den kommer, dien ik Overgeef, behoud ik, fchoon ik dien overgegeven heb; dezelve behoort tot de kroon, en zal my evenwel byblyven.

Bolingbroke. Wilt gy goedwilliglyk afftand doen van de kroon ?

K. Richard. Ja, neen; — neen, ja; — want ik moet niets zyn; daarom, neen, neen; want ik laat het aan u over. Geef nu acht, op welk eene wyze ik myzeiven wil vernietigen. Ik geef dit zwaar gewigt van myn hoofd over, deezen ondraagbaaren fcepter uit myne hand, en den hoogmoed van de koning* lyke oppermagt uit myn hart; ik wasch met myne eigene traanen myn' Koninglyken balfem af; ik geef met myne eigene handen myne kroon weg;ik verzaak met myne eigene tong myn' geheiligden ftaat; ik ontflaa met myn' eigen' mo?d allen de eeden , die aan my gezworen zyn; ik zweer vrywillig alle S 5 Vor-

Sluiten