Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

884 RICHARD db II. KONING van ENGEL.

Bolingbroke. Laat iemand gaan om een' fpiegel te haaien.

Northumberland. Lees dan dit papier, terwyl de fpiegel gehaald word.

K. Richard. Booze vyand ; gy pynigt my reeds éér ik nog in de hel ben.

Bolingbroke. Dring niet meer hierop aan, Mylord Northumberland.

Northumberland. Dan zal het Huis der Gemeenten niet te vreden zyn.

E. Richahd. De Gemeenten zullen te vieden gefield worden; ik zal genoeg leezen , wanneer ik flechts myne oogen zal liaan in het boek , waarin allen myne zonden gefchreven flaan, en dat ben ik zelf. (Een dienaar brengt een' fpiegel.) Geef my dien ;fpie-

eel, daarin zal ik leezen. Hoe! nog geene

dieper rimpels ? Heeft de droefheid my zoveele flagen in het aangezicht gegeven , en nog geene dieper wonden gemaakt? o Vleijend glas, gy bedriegt my even als myne aanhangers in de dagen van myn' voorfpoed, Is dit het gezicht (van hem), die eiken dag tienduizend menfchen onder zyn dak huisvestte? Is dit het gezicht, dat. even als de zon, de aanfchouwers deed pinkoogen? Is dit het gezicht, dat zoveele dwaasheden een goed gezicht gaf, en dat ten laatfte door Bolingbroke van zyn aanzien beroofd is ? Welk een verganglyke luister bljnkt in dit aangezicht! (Uy werpt den fpiegel ter aarde.) Het aangezicht is even verganglyk en broos als deszelfs luister; zie daar, daar legt het nu in duizend ftukken. Stilzwygende Koning, geef wel acht op de zedenleer van deeze jokkerny;zie, hoe fchielyk de droefheid myn aangezicht vernield beeft.

Bo<>

Sluiten