Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PI 1 S T O R I S-S P E L. aftf

boezem") zult begraaven, maar dat gy daarenboven werkftelling zult maaken hetgeen my gelukken zal uit te denken. Ik zie, dat bet misnoegen in uw gelaat doorftraalt; ik zie droefheid in uw hart, en traanen in uwe oogen. Gaat met my aari myn huis den avond doorbrengen, en ik zal u een' aanflag openleggen, die ons allen een' blyden dag zal verfchaffen.

Einde van iet ^Vierde Pedryf.

Sluiten