Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296 RICHARD de II. KONING van ENGEL.

-.elven verbonden is?Vrouw, gy zyt zot. Tongen, laat my dat gefchrift zien

Aumerle. Ik bid u, dat gy my gelieft te verfchoonen; ik mag het niet laaten zien

York.

Ik wil voldaan zyn; laat her my zien, zeg ik. (Hy ontrukt Aumerle bet gefchrift, en leest bet.) Verrand I Snood verraad! Schelm! Verraader I Deugniet /

De Hertogin Wat is het.geval Mylord?

York., naar binnen roepende ) Hola! is daar niet iemand? Zadel myn paard. God bewaare ons! welk een fnood verraad! De Hertogin. Hoe, wat is het, Mylord?

York. (roepende) Geef my myne laarzen, zadel myn paard. By inyne eer, by myn leven , by myne trouw' ik zelf zal den fchelm aank aagen.

De Hertogin. Wat is het geval ?

York. Houd u ftil, dwaaze vrouw.

De Hertogin. Ik wil my niet ftn houden. Zoon, wat is het geval ?

Aumerle. Waarde Moeder, ftel u gerust; het is niets an. ders dan betgeen myn arm leven zal moeten ver. gelden.

De Hertogin. Dat uw arm leven zal moeten vergelden»

V Y F D l

Sluiten