Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. toe

hem vinden kon. Verneemt toch naar hemteLon. don in alle kroegen en herbergen; want men heeft my gezegd, dat dit de plaatfen zyn, daar hy da • gelyks verkeert met ongebonden ligte knaapen, zelfs, naar men zegt met zulken, die in eenzaame enge wegen zich ophouden, om onze wachten te overvallen en de reizigers uit te plunderen, terwyl hy, als een jonge, ongebonden, en verbafterde knaap het zich eene'eer rekent zulk een' fchande. lyken hoop voor te ftaan

P e e c r.

Mylord, voor omtrent twee dagen heb ik den Prins nog gezien, en hem kennis gegeven van da Rfdderfpelen, die te Oxford reeds gehouden waren.

Bolingbroke. En wat zeide de ligtmis ?

Percy.

Zyn antwoord was, dat hy allen de hoerhuizen zou gaan doorzoeken, en van het flechtfte vrouwmensch , dat hy vinden kon, eene handfchoen fteelen, en die als een teken van gunst draagen , en daarvoor den wakkerften uitdaager uit den zadel ligten-

Bolingbroke. Zo los als ftoutmoedig,- echter zie ik door die beide heen nog eenige vonkjes van hoop, welken in ryper jaaren zich gelukkiglyk zouden kunnen ontwikkelen. Maar wie komt daar ? (Aumerle komt tp bet Tooneel.

Aumerle. Waar is de Koning ?

Bolingbroke. Wat deert onzen Neef, dat hy zo ftaaroogt, en zo verwilderd ziet?

Aumerle. God behoede uwe Genade lik bid uwe Majefteit

voor

Sluiten