Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANM. op RICH. de TWEEDE. HIST.SPEL.315

dat de ftaat van flaaverny doorgaans veele on« deugden voortbrengt, gelyk Homerus reedsgezead heeft

H/wtrv Ttif «psT»ïf axoiïwa. iuKttv ¥iu,tt(.

Eén dag van flaaverny beneemt de helft der deugd.

„ , _ Vertaaler. rag. 206. Reg. n.

„ voor zyne nakomelingen, "

Dit is volgens de eerfte uitgaave in folio; de laatcre uitgaaven hebben: voor myne nakomelingen; en met rede, want de nakomelingen van Mowbray liepen gevaar van door de1 befchuldiging van Bohw6br0ke in hunne eer gekwetst te worden.

_ _ Dr. Johnso».

rag. 2ii. Reg. 7, 6, 5. (van onderen.)

,, Gy hebt tbans myne tong in myn' mond geker„ kerd,acbter de dubbele Jlagdeuren van myne tanden „ en lippen,"

Deeze verbloemde fpreekwys heeft Pope in zyne uitgaaf weggelaten, waarfchynlyk omdat die hem niet behaagde; fchoon dezelve ook niet zeer fraai is, zou men die echter kunnen verfchoonen door een voorbeeld van den Vader der Dichteren, die, in het vierde Boek van de Ilias, Ulysses tegen Agamemnow deet zeggen ;

Arys/Ju, jtotóv re sffof Qvyér tfM{ dSótrw i

O, Agamemnon, welke taal ontvlied daar uit de verfchanfing uwer tanden ?

Op welke plaats het ?pXOf dSónm, d: verfcban. Jjng der tanden zeer naby komt aan, de dubbele jlag> deuren der tanden van Shakespeare.

Theobald. rag.

Sluiten