Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 AANMERKINGEN op RICHARD de li.

deFranfcben, bouffon, noemen;in onze taal weet ik geen'eigentlyker'.naam hier voor, dan, hansworst, doch ik heb fpotfter gekozen, eensdeels, omdat de dood hier als eene vrouw voorkomende, het woord hansworst niet zo wel op haar kon toegepast worden in onze taal als in het Engelsch, daar antiek toepasfelyk is op beiden de geflachten, en anderdeels, omdat het gemelde woord my wat laag.enongevoeglyk in den mond van een'Koning, en wel voornaamelyk in zulke droevige omftan. digheden, voorkwam.

„ _ Vertaaler.

Pag. 258. Reg. 17, 18. „ en ftryden en fterven is de dood door de dood „ vernietigen; "

Hier is eene overgang van de werkende oorzaak tot de uitwerking zelve: de dood door de dood vermettgen wil zeggen, de krygslieden, die de dood van nunne vyanden veroorzaaken, vernietigen.

_ _ Vertaaler,

Pag. 259. Reg. 12, 13, 14.

„ (Ik zweer) by den Hemel, dat ik hem eeu-. „ wig baaten zal, die van my vordert, dat ik „ goedsmoeds zal zyn."

, Deeze uitdrukking is zeer juist, en overeen» komftig met den aart der menfchen. Niets is meer beleedigende voor een gemoed, dat overtuigd is, dat zyn ongeluk onherfleibaar is, en dat gereed is om zich gewilliglyk aan zyne onwederftaanbaare rampen te onderwerpen, dan de beuzelachtige en vergezochte vertrooftingen , welke onkundige •dienstvaardigheid uit vriendfehap aan de hand geeft.

Dr. JeHNSo».

Pag. 263. Rig. 4. 3. 2, r. (van onderen.) „ maar éér by de kroon waarnaar by tracht, in M vreede zal beërven, zullen 'er nog' veel duizend

blot'

Sluiten