Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328 AANMERKINGEN op RICHARD de II.

Pag. 28 r. Reg. 5.

„ Koninglyken balfem, Te weeten de gewyde olie* waarmede hy toj Koning gezalfd was. '

v De. Johnson.

rag. 286. R9g. 10, p, 8. (van onderen.)

„ kinderen, die nog niet geboren zyn, zullen , deezen dag gevoelen zo fcberp als een doorn "

Deeze droefgeeftige voorfpelling van Carusle toont duidelyk, dat Shakespeare's oogmerk ge. wewt is de gemoeden der aanfcbouwers met eene afkeuring der daad van K.Richard's onttroonin» te vervullen. 0

ja „.„ „ Dr. Johnson.

Pfg. 288, Reg. x.

VYFDE BEDRYF.

■ In de eerfte uitgaaf van Shakespeare, komt de Koning bier niet op het Tooneel, zodat degeheete zamenfpraak tusfchen hem en de Koningin van dat hy op het Tooneel komt af tot het einde van dit fooneel, naderhand door den Dichter daarby gevoegd is.

.... _ Dr. Johnson.

Ibid. Reg. 8, 9.

„ Toren van Julius Cetjar; " Men zegt by overlevering, dat de Tower van London door Julius Cbsar gebouwd is.

Dr. Johnson»

rag. 289. Reg. 2. (van onderen.) „ Want, belaas!" enz.

■ De Dichter zou wel gedaan hebben, indien hy een Koüing hier had doen eindigen, en de beuzeiachtige kinderpraat over het vuur weggelaten pad.

• Dr. Johnson.. - • Pag.

Sluiten