Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 AANMERKINGEN Op RICHARD de II.

wys om iets op eene beleefde wys te weigeren. 'Deeze woordfpeeling is weder zó armhartig, dat ik die voor de eer van onzen Dichter gaarne weg zou wenfchen.

Da. Johwsokt.'

Pag. 305. Reg. 6.

,. Maar, wat aangaat onzen getrouwen Schoon„ broeder, "

De Schoonbroeder, die hier gemeend word, was Johan Hertog van Exeter , en Graaf van HuNTiNGnoN, de eigen Broeder van K. Richard den Tweeden, die gehuwd was met Lady Eliza» beth, Zuster van Eolimgbroke.

Theobald.

Dit

Sluiten