Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING van ENGELAND, HIST.SPEL. 331

D it Tooneelftuk is getrokken uit Holingsbeai's Cbronick, waarin men verfcheldene plaatfen vind, die Shakespeare met weinig verandering in zyne tooneelen geplaatst heeft; en wel inzonderheid de reden van den Bisfchop van Carlisle, ter verdeediging van 's Konings onvervreemdbaar recht, en zyne uitgeflotenheid van alle menfchelyke ftemmen.,

Ben J0nson, die in zyn' Catilina, en in zyn' S e j a n u s verfcheidene redenen van Romeinfche Schryvers genoegzaam letterlyk heeft overgenomen , heeft hiertoe misfchien het eersi gelegenheid genomen uit het voorbeeld van S h akespeare, die zelfs fomtyds zich wel verne» derde om veel geringer Schryvers na te volgen. Maar Shakespeare heeft meer van zyn eigen dan Jonson, en het blykt overal, dat, wanneer hy de moeite heeft willen fpaaren van zelf te denken, zulks meer geweest is gemakshalve dan uit noodzaaktykheid.

Dit

Sluiten