Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132 AANM. ot RICHARD n II. HIST.SPEL.

Dit fs een der Stukken , welken S h a k e s. rEAKK waarfchynlyk heeft nagezien; maar gelyk de ultflag juist niet altoos aan de gedaane moeite beantwoord, zo eindigt ook dit Tooneelfpel juist niet met alle die kracht, welke men in andere Stukken van Shakespeare aantreft, ook werkt het over het algemeen niet zeer 'fterk op de aandoeningen der Aanfchouwerg.

EINDE.

DE

Sluiten