Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN.

Peoteus, '} de Twee Edellieden.

Ahtonio, Vader van Proteus.

Thurio, een belacbelyk Medeminnaar van Va-

Eglamore, Medehelper ïwiSylvia tot baart folve'rs!"' daa'1VLIAtb«""te MiLANof*' Speed, een onnozele boere knecht van Valektino: Lauxce, een dergelyke knecht van Pro™. Panthion, een knecht van Awtonio. Julia, eene jonge juffer van Veeon a, Min.

Cvt«t. j 1. «m'mwspioted!.

Sylvia, «otifcr t,a„ <j-en vm MlLANQf

f • Mitm™r** fa» VALENTIIfo.

.Lucetta, Kamenier van Julia Dienaars. ' Mujikanten.

Het Tooneel is nu eens te Verona, en dan weder te Milano, en fomtyds ook op de grenzen van Mantua.

DE

Sluiten