Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De TWEE EDELLIEDE

VAN ^ I

V E R O N A,

B L T S P E L.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL. Eet Teoneel verheeld eene Jlraet te Verona. Valentino, Proteus.

Valentino.

3Li aat af langer by my aan te houden, myn waarde Proteus; thuisblyvende jongelingen behouden altoos flechts eene huislyke kennis j indien de genegenheid uwe jeugdige dagen niet boeide aan de aangenaame oogwenken van uwe geliefde Minnaares, dan zou ik veeleer by u aanhouden om uw gezelfchap, om de wanderen van de waereld overal te gaan befchouwen, dan dat gy thuis uwen ledigen tyd in luiheid doorbrengende, uwe jeugd vertlyt in wanfehapene werkeloosheid. Maar, dewyl gy nu bemint, bemin nu fteeds voort, en blyf daarby, even als ik zal doen, wanneer ik sens beginnen zal te beminnen.

Pro.

Sluiten